Tất cả sản phẩm

 Matcha Macchiato Matcha Macchiato
42,000₫
 Trà Xoài Macchiato - Đá Trà Xoài Macchiato - Đá
55,000₫
 Sinh Tố Cam Xoài Sinh Tố Cam Xoài
59,000₫
 Sinh Tố Việt Quất Sinh Tố Việt Quất
59,000₫
 Trà Đào Cam Sả - Nóng Trà Đào Cam Sả - Nóng
59,000₫
 Oolong Vải Như Ý - Đá Oolong Vải Như Ý - Đá
45,000₫
 Trà Phúc Bồn Tử Trà Phúc Bồn Tử
49,000₫
 Đào Việt Quất Đá Xay Đào Việt Quất Đá Xay
59,000₫
 Chocolate Đá Xay Chocolate Đá Xay
59,000₫
 Phúc Bồn Tử Cam Đá Xay Phúc Bồn Tử Cam Đá Xay
59,000₫
 Cold Brew Sữa Tươi Macchiato Cold Brew Sữa Tươi Macchiato
50,000₫
 Espresso Nóng Espresso Nóng
40,000₫
 Bạc Xỉu Bạc Xỉu
29,000₫

Bạc Xỉu

29,000₫

 Caramel Macchiato Đá Caramel Macchiato Đá
50,000₫
 Cold Brew Cam Sả Cold Brew Cam Sả
50,000₫
 Cold Brew Sữa Tươi Cold Brew Sữa Tươi
45,000₫
 Cold Brew Truyền Thống Cold Brew Truyền Thống
45,000₫
 Cold Brew Phúc Bồn Tử Cold Brew Phúc Bồn Tử
50,000₫
 Sản phẩm 1 phiên bản Sản phẩm 1 phiên bản
1,350,000₫
 Giày valentino nhập khẩu Giày valentino nhập khẩu
1,500,000₫