Tất cả sản phẩm

 Phúc Bồn Tử Cam Đá Xay Phúc Bồn Tử Cam Đá Xay
59,000₫
 Oolong Vải Như Ý - Đá Oolong Vải Như Ý - Đá
55,000₫
 Matcha Macchiato Matcha Macchiato
62,000₫
 Espresso Nóng Espresso Nóng
40,000₫
 Đào Việt Quất Đá Xay Đào Việt Quất Đá Xay
59,000₫
 Cold Brew Truyền Thống Cold Brew Truyền Thống
45,000₫
 Cold Brew Sữa Tươi Macchiato Cold Brew Sữa Tươi Macchiato
50,000₫
 Cold Brew Sữa Tươi Cold Brew Sữa Tươi
45,000₫
 Cold Brew Phúc Bồn Tử Cold Brew Phúc Bồn Tử
50,000₫
 Cold Brew Cam Sả Cold Brew Cam Sả
50,000₫
 Chocolate Đá Xay Chocolate Đá Xay
75,000₫
 Caramel Macchiato Đá Caramel Macchiato Đá
50,000₫
 Bạc Xỉu Bạc Xỉu
29,000₫

Bạc Xỉu

29,000₫

 Topping Trà Sữa Topping Trà Sữa
10,000₫
 Chọn đường Chọn đường
0₫
 Chọn Đá Chọn Đá
0₫
 Matcha Macchiato Matcha Macchiato
42,000₫
 Trà Xoài Macchiato - Đá Trà Xoài Macchiato - Đá
55,000₫
 Sinh Tố Cam Xoài Sinh Tố Cam Xoài
59,000₫
 Sinh Tố Việt Quất Sinh Tố Việt Quất
59,000₫