plus minus angle-double-up angle-double-down angle-double-left angle-double-right
[[ tmpCollections]]

Trà trái cây

Không tìm thấy sản phẩm

Thức uống trái cây

Không tìm thấy sản phẩm

Thức uống đá xay

Không tìm thấy sản phẩm

Cà phê pha máy

Không tìm thấy sản phẩm

Macchiato

Không tìm thấy sản phẩm
Không tìm thấy sản phẩm
×

GIỎ HÀNG CỦA BẠN

[[item.title]]

[[item.variant_options.join(', ')]] Ghi chú [[item.properties.note]]

Xóa
[[item.line_price | formatMoney()]] Xóa
Tổng cộng: ([[cart.item_count]] món)
[[cart.total_price | formatMoney()]]
×

[[qvProduct.variants[qvVariantIndex].price | formatMoney()]] [[qvProduct.variants[qvVariantIndex].compare_at_price | formatMoney()]]